Wikipedia

Rezultatele căutării

sâmbătă, 5 ianuarie 2019

PRIN ȚARA SFÂNTĂ : 5 ZILE + 2 ORE (VIII) Nazaret


PRIN ȚARA SFÂNTĂ : 5 ZILE + 2 ORE (VIII)  
Nazaret
Continuăm drumul spre locurile copilăriei, tinereții și activității Mântuitorului Iisus Hristos. Știm, deja, atât condițiile în care a plecat Sfânta Familie spre Bethleem, pentru a fi prezentă la recensământul periodic al populației, cât și pe cele ale întoarcerii la locul unde trăia în mod obișnuit.
Copilăria lui Iisus a fost una normală, ca a oricărui alt copil din acele timpuri. Nu există date despre această perioadă, deoarece, la evrei, şi nu numai, omul devine important abia după ce începe să întreprindă ceva pentru semenii săi. 
Ori pentru ţară.
Ceea ce știm, însă, e că băieţii ajung la majoratul religios la 13 ani, iar fetele la 12. Vârste la care pot face deosebirea între bine şi rău, 
având discernământul propriilor fapte.
Evanghelia ne spune că după 12 ani, Iisus s-a comportat exact ca un adolescent iudeu al vremii, mergând la sinagogă
doar atunci când legea îi permitea accesul.
De altfel, nici despre copilăria altor personalităţi religioase sau politice israelite ale timpului nu ştim nimic. Abia după ce s-au implicat activ în viaţa politică sau spirituală a naţiunii, au fost reținute faptele lor. Astfel, istoria reține profeţi (Isaia, Ieremia, Mihea, Iona...) sau oameni politici (Saul, David, Solomon...).  
Când „S-a împlinit vremea“ (Mc. 1/15; Mt. 4/14), Iisus a ieșit în lume pentru împlinirea misiunii sale publice. Astfel, Iisus strabate Galileea, învățând oamenii în sinagogi, propovăduind Evanghelia Impărăției și tămăduind boli și neputințe (Matei 4/23). Prima Sa călătorie galileeană a durat de la începutul primăverii și până la mijlocul verii anului 29.
S-a împlinit vremea și Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie !" (Marcu 1/15). Timpul la care se referea Mântuitorul era cel comunicat de îngerul Gabriel proorocului Daniel: „Șaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și proorociei și până la ungerea Sfântului sfinților" (Daniel 9/24). În timpul profetic o zi înseamna un an. (Ezechiel 4/6; Numeri 14/34). În total sunt 490 de ani. Data începerii acestei perioade profetice este, de asemenea, precizată cu exactitate. „Să știi dar și să întelegi, că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, până la Unsul (Mesia) Cârmuitorul, vor trece șapte săptămâni și șaizeci și două de săptămâni." (Daniel 9/25). 
Adică 483 de ani.
Porunca pentru rezidirea Ierusalimului a fost dată de Artaxerxe Longimanus (Ezra 6/14; 7/1.9), în toamna anului 457 Î.Hr. Mai târziu, el l-a desemnat pe Neemia, paharnicul evreu, să fie guvernator al Iudeii și să ducă la bun sfârșit ridicarea zidurilor Ierusalimului.
Din anul 457 Î.Hr., curgând cei 483 de ani, se ajunge la toamna anului 27. Exact la timpul prezis, Iisus a fost botezat în Iordan de Sf. Ioan Botezătorul și a primit ungerea cu Duhul Sfânt. Timpul se împlinise cu adevărat !
Prin sintagma „S-a împlinit vremea”, Iisus ne relevă și un alt mare adevăr. Al existenței unui program, al lui Dumnezeu, aflat în plină derulare. 
Oameni de știință vorbesc despre programul Homo sapiens sapiens (3), aducând argumente solide în favoarea derulării altor programe anterioare, cu civilizații superioare actualului !
Toate îşi au vremea lor şi fiecare lucru de sub soare îşi are vremea lui.“ (Eclesiastul 3/1). Dumnezeu ne oferă un timp, ceea ce înseamnă că toți suntem cuprinşi într-un plan al Său şi nimic nu se derulează la întâmplare.
Din Biblie aflăm că fiecăruia ni se dă un segment de viață pământeană,120 de ani (Facerea 6/3), cu o mare libertate de acțiune, respectând regulile generale. Poruncile. 
248+365, scrie Rabbi Simlai în sec. al III-lea, cel care le-a numărat bob cu bob.
Atunci când se va împlini timpul, de care fiecare este responsabil cât și cum și l-a petrecut fiecare, ne va fi cercetat sufletul. 
Nu trupul, care este dezactivat la plecarea corpului astral. 
Menționez două lucruri extrem de importante, din punctul meu de vedere, desprinse din Cartea Cărților. 
Sfântul Duh, prin softul instalat, în luna a IV-a în hardul fiecărei ființe, îl va ajuta pe credincios de fiecare dată când el va reacţiona în mod responsabil faţă de interpretarea Legii.
În centrul religiei creștine se află mesajul lui Dumnezeu şi nu Mesagerul. 
Ceea ce mulți uită !
Sunt multe de spus și de comentat, dar nu asta mi-am propus în aceste scurte note de călătorie.
Nazareth (Nazara) este cel mai populat oraș arab din Galileea de Jos (cca 80 000 loc.), unde o treime sunt creștini iar restul musulmani. Urbea de azi este un important centru de pelerinaj, fiind locul copilăriei și tinereții lui Iisus.
După nenumărate încercări și demolări ale bazilicilor construite în vechime, Zaher, șeic arab de origine beduină, a permis franciscanilor să construiască o biserică în anul 1730. Aceasta a dăinuit până în anul 1955, când a fost demolată pentru a face loc marii bazilici, a cărei construcție a fost terminată în 1967. Tot domnitorul Zaher a permis franciscanilor să achiziționeze în anul 1741 Biserica Sinagogii și a autorizat comunitatea greacă ortodoxă să zidească 
Biserica Sfântul Gabriel sau Biserica Bunei Vestiri.
 
În 1799, Nazaretul a fost ocupat temporar de generalul Napoleon Bonaparte. A vizitat locurile sfinte din oraș și a acordat titlul de duce de Nazaret generalului său, Jean-Andoche Junot. Urmează dominația egipteană, după care otomanii au recuperat regiunea. Șeicul beduin Aqil Pașa, care a exercitat o mare influență în Galileea între anii 1845-1870, a protejat creștinii în zilele masacrelor din Liban din 1860. După Primul Război Mondial, Imperiul Otoman a pierdut controlul asupra Palestinei, în favoarea Marii Britanii, însă liniștea nu s-a așternut peste aceste locuri greu încercate și în zilele noastre.

Poposim la Biserica ortodoxă Sf. Arhanghel Gavriil din Nazareth, oraşul Maicii Domnului și sfinţilor ei părinţi, Ioachim şi Ana, 
precum și al Sfântului Iosif, soțul Sf. Maria.
Biserica zidită în stil bizantin, este pictată de iconarii români Mihail, Gavriil şi Nicolae Moroşan, prin purtarea de grijă a Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Iustinian. Construcţia bisericii datează, însă, din 1750, fiind ridicată deasupra izvorului Maicii Domnului. În biserică se află şi un portret al Sf. Ioan de la Suceviţa. Am văzut și locul, unde a venit arhanghelul Gavriil pentru a-i aduce vestea șoc fecioarei Maria în vârstă de 15 ani. 
Vestea deschiderii căii mântuirii neamului omenesc prin trimiterea Mesiei (Eliberatorul) de către Dumnezeu creatorul.
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine ! Binecuvântată eşti tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: ce fel de închinăciune poate fi aceasta ? Şi îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, că ai aflat har la Dumnezeu. Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul de domnie al tatălui său, David. Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi Împărăţia lui nu va avea sfârşit. Şi a zis Maria către înger: cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat ? Şi, răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine şi puterea celui Preaînalt te va umbri. Pentru aceea şi Sfântul ce se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema.” 
Găsim cuvintele arhanghelului Gavriil, adresate Fecioarei Maria, 
scrise în limba română.

Minunea nașterii a fost dezlegată de medicină abia după două mii de ani. 
Nu întâmplător, mari oameni de știință afirmă „Știința este ceea ce ce vrea religia să ne dezvăluie.” Toate la timpul lor !
Cercetați și veți găsi răspunsuri la toate întrebările, ne sugera un alt mare civilizator, pre numele său Jules Verne. Ca să nu mai amintesc de Michelangelo, Leonardo da Vinci și atâția alții. Dar cine să fi înțeles mesajele ? Unii fiind născuți doar pentru a cârcoti pe craca evoluției darwiniste !

Biserica Bunei Vestiri (catolică), cu o turlă de 57 m, este ridicată pe ruinele unor vechi construcţii, între 1960 și 1969, pe locurile în care s-a aflat casa în care a locuit 
Sfânta FamilieAici se afla peștera Maicii Domnului
Câteva fresce recompun imagini ale atelierului de dulgherie al lui Iosif, regăsit după săpăturile arheologice.
De aici, la 30 de ani, mâhnit de puţina înţelegere a nazaritenilor, Iisus a plecat la Capernaum, viitoare Cetate a Domnului, ca să propovăduiască noua religie în Galileea. 

Așa s-au născut cuvintele antologice ale Mântuitorului
„Nicăieri nu este prețuit un prooroc mai puțin decât în patria și în casa lui !”
pe scurt 
„Nimeni nu-i profet în țara sa !”
Localitatea se regăseşte şi în numele dat de Pilat în bătaie de jos: 
Iisus Nazarineanul, Regele Iudeilor 
(INRI, pe care îl regăsim pe crucile care reprezintă Răstignirea în lumea creştină). 
Nume transformat în renume universal !
Shalom !

gsm_as@yahoo.com
Tel.  0731 936.615 

Informația, o problemă ? 
O rezolvăm împreună !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu