Wikipedia

Rezultatele căutării

vineri, 18 ianuarie 2019

PRIN ȚARA SFÂNTĂ : 5 ZILE + 2 ORE (IX) Tiberias. Tabgha ...


PRIN ȚARA SFÂNTĂ : 5 ZILE + 2 ORE (IX) 
Tiberias. Muntele fericirilor. 
Tabgha. Capernaum. Marea Galileei 

La Tiberias (41.000 loc.) coborâm mult în istorie, oraşul fiind întemeiat în anul 20 î.H, de Irod Antipa Tetrarhul, conducător al iudeilor sub protecția Romei, pentru a câștiga favoarea împăratului roman Tiberiu. Se află pe malul Mării Galileei sau Lacul Tiberiadei. Una din străzile centrale ale orașului se numește Tabur Haaretz cu trimitere, deloc întâmplătoare, 
la supranumele de „Buricul Țării”. 
Aici se întrunea Sinedriul, cea mai importantă adunare a învățaților evrei. 
Ei au elaborat, în preajma anului 400, Talmudul (Shas), 
cu cele două părți, Mișna și Ghemara.
Talmudul este, alături de Vechiul Testament (Tanah), carte sfântă a iudaismului, fiind o compilație a opiniilor docte acumulate în scris până la sfârșitul secolului al V-lea, îmbogățite ulterior, privind toate aspectele vieții. 
Pe la 920, aici a fost scris Keter Aram Tzova (Coroana Alepului) care conține textul cel mai exact al Bibliei ebraice - Tanah.
În perioada ridicării orașului, în regiune au trăit Iisus și cei doisprezece apostoli. Prin aceste locuri a răspânt Iisus cuvântul lui Dumnezeu și a înfăptuit multe minuni: Înmulțirea pâinilor și a peștilor, Mersul pe apă, Potolirea furtunii pe lacul Galileei, Apariția lui Iisus după Înviere …
În apropiere, pe celebrul Munte Tabor (588 m înălţime) se află Biserica Schimbării la faţă. Muntele Tabor / Muntele cel Sfânt, unde s-a produs Schimbarea la faţă a Mântuitorului în prezenţa a șapte apostoli.
În anul 1099, în timpul primei cruciade, Tiberias a fost cucerit de prințul Tancred devenind capitala Principatului Galileei din Regatul Ierusalimului. Orașul era un centru de pelerinaj și de turism balnear. În acea perioadă s-a construit Biserica Sfântul Petru, care a rezistat timpului până în zilele noastre.
Suntem la 135 de km de Ierusalim pe Muntele Fericirilor, un delușor de pe coasta Mării Galileei, lângă Tabgha, locul în care Iisus a ținut cea mai cunocută predică în lume (Matei 5, Luca 6:20). Nu doar de lumea creștină. Remember !
 „Fericiți cei săraci cu duhul, că a lor este împărăția cerurilor !
Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia !
Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul !
Fericiți cei ce flămânzi și însetați de dreptate, că aceia se vor sătura !
Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui !
Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu !
Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema !
Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor este împărăția cerurilor !
Fericiți veți fi voi când vă vor ocărî și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră mințind pentru mine ! 
Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri !
 Ruine ale unei bisericuțe, datate la sfârșit de secol IV, au fost descoperite la poalele dealului. 

În grădinile răcoroase și liniștite ale complexului monahal se află capela franciscană (1938), în stil bizantin, ce are forma unei rotonde octogonale. 
Pe fiecare perete interior este scrisă o fericire.

Pelerinii au fost atrași de acest loc încă din secolul al IV-lea.
 De pe această înălțime se pot vedea toate locurile în care Iisus a trăit și lucrat pentru binele celor oropsiți. 
Privesc Marea Galileei până ajungem la Tabgha
Drumul trece prin Magdala, locul nașterii Mariei Magdalena, cea care l-a inspirat pe Dan Brown în romanul Codul lui Da Vinci, stârnind uriașe dezbateri pro și contra. Deși e vorba doar de beletristică și nu de știință ! 
Pe acest drum se afla bariera vamală a apostolului Matei. 
În apropiere, în munte, se află peștera în care a mers Domnul pentru a ține 
Predica de pe munte.

 


Biserica Înmulțirii pâinilor și a peștilor (minune descrisă în multe evanghelii), ridicată prin anul 350 d.Hr. a suferit multe distrugeri de-a lungul timpului, cea actuală, datând din 1982. Ea respectă aspectul inițial al bazilicii bizantine. 
Partea inferioară a zidurilor, din bazalt, aparține clădirii antice, în timp ce adaosurile moderne sunt din piatră de Ierusalim.
Temelii ale bisericii originale sunt protejate sub geamul din dreapta altarului. Mozaicurile originale din veacul al IV-lea, sunt din pietricele colorate, fiind cele mai vechi mozaicuri figurative ale artei creștine din Palestina. Altarul este situat deasupra pietrei pe care, potrivit tradiției, Isus a înfăptuit miracolul înmulţirii celor 5 pâini şi a celor 2 peşti cu care a hrănit o mulţime de 5000 de oameni. 
În fața altarului se află mozaicul ce reproduce un coș cu pâini și câte un pește pe laterale. Imaginea a devenit unul din simboluri în lumea creștină. 
Şi ieşind, a văzut mulţime mare şi I S-a făcut milă de ei şi a vindecat pe bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la El şi I-au zis: - Locul este pustiu şi vremea iată a trecut; deci, dă drumul mulţimilor care să se ducă în sate, să-şi cumpere mâncare. Iisus însă le-a răspuns: N-au trebuinţă să se ducă; daţi-le voi să mănânce. Iar ei I-au zis: Nu avem aici decât cinci pâini şi doi peşti. Şi El a zis: - Aduceţi-Mi-le aici. Şi poruncind să se aşeze mulţimile pe iarbă şi luând cele cinci pâini şi cei doi peşti şi privind la cer, a binecuvântat şi, frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulţimilor. Şi au mâncat toţi şi s-au săturat şi au strâns rămăşitele de fărâmituri, douăsprezece coşuri pline. Iar cei care mâncaseră erau cam la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii. Şi îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui, pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor". 
(Evanghelia după Matei 14/14, 22)
 În partea din față a fost reconstituit pridvorul (atrium) de formă pătrată, înconjurat de o colonadă pe toate cele patru laturi. Colonada adiacentă intrării în biserică servea în epoca bizantină drept pronaos (nartex). 
 
În centrul pridvorului se afla o curte cu un măslin în mijloc. 
Lângă măslin, într-un mic bazin, alimentat de o fântână decorată cu simbolul a 7 pești (cele șapte izvoare ale Heptapegonului), înoată pești exotici, ceea ce sporește farmecul locului.
În afara bisericii se afla o cristelniță în formă de cruce ce provine de la o biserică de lângă Hebron ce datează din secolul al V-lea (!).
Acum patru ani, biserica a căzut pradă unui act de vandalism. Premierul Netanyahu a declarat că el „reprezintă un atac asupra noastră a tuturor. Libertatea credinței în Israel este un element fundamental al valorilor noastre și este ancorată în lege. Cei răspunzători pentru acest act atroce vor fi aduși în fața judecății. Ura și intoleranța nu au ce căuta în societatea noastră". Pe una din ușile bisericii au rămas urme de fum care au fost lăsate în semn de amintire a incendierii.
De la Tabgha la Capernaum (Cetatea Domnului) sunt doar câțiva pași. 
Kfar Nachum (adică satul lui Nachum) a fost o localitate în Israel populată între anii 150 î.Hr. și 750. 

Conform Evangheliei după Luca 4:31-44, a fost unul din locurile în care Iisus din Nazaret a făcut minunea cunoscută ca Vindecarea slăbănogului din Capernaum. 
 La ieșirea din sinagoga albă, Iisus a vindecat-o de friguri pe soacra lui Petru. De asemenea, Iisus a vindecat pe „toți ce aveau bolnavi atinși de felurite boale, îi aduceau la El. El Își punea mâinile peste fiecare din ei, și-i vindeca." (Luca 4:40). De aici a plecat Iisus, la 30 de ani, să propovăduiască învăţătura sa, de aici şi-a început misiunea mesianică.Vizităm ruinele Capernaumului „Tu, Capernaum, până la cer te-ai înălţat, până la iad te vei coborî ”. Sinagoga, construită din calcar alb, în care a predicat Iisus, e o ruină, care mai păstrează ceva din măreția de altădată. 
În fața ei se văd urmele casei soacrei Sf. Petru. 
 
 

În preajmă se află impunătoarea statuie a Sfântului Petru.

Trecem Iordanul la propriu, ocolim lacul și ajungem la kibbutzul Kvutzat Kinneret, care administrează și Marea Galileei
Locul are adânci semnificații datorită faptului că aici s-au petrecut multe întâmplări cu Iisus și apostolii săi.
Aici, ni se spune în Evanghelia după Ioan, a avut loc pescuitul miraculos după noaptea în care pescarul Petru și ai lui nu prinseseră nimic. A apărut Iisus, care l-a îndemnat să arunce din nou năvodul. Astfel, au prins 153 de peşti mari, fără a-i mai număra pe cei mici, după ce, cum se spune în Evanghelia după Ioan.
Biblia menționează că la Marea Galileei, Iisus i-a îndemnat pe Petru și pe trei alți apostoli să devină „pescari de oameni". Iisus le-a poruncit să traverseze apa pentru a ajunge la Capernaum 
În timpul călătoriei, un vânt ia cu asalt lacul, speriindu-i de moarte pe discipoli care, fiind pescari cu experiență, știau prea bine ce pericol îi amenință. Iisus a domolit vântul, a liniștit valurile și a sosit la ei mergând pe apă.
Marea Galileei / Lacul Tiberiada / Lacul Ghenizaret / Lacul Kinneret / Marea Tiberiadei este un lac cu apă dulce, situat în nord-estul Israelului, la vest de Înălțimile Golan, la -209 m sub nivelul mării, locul 2 după Marea Moartă (care este un lac sărat). Până nu demult era singurul rezervor de apă dulce al Israelului, cu o lungime de 21 km şi o lăţime de 12 km, adâncimea fiind de 43 m și 166 km2 suprafață. „Marea” este populată cu specii de pește iar pe maluri viețuiesc cufundari, pelicani, broaște țestoase și raci de apă dulce. 
Sistemul complex de canale de irigații face posibilă cultivarea în regiune a bananierilor, a curmalilor și a viței de vie, temperaturile oscilând între +14 °C (ianuarie) și +28 °C (august).
În apele Mării Galileei a fost descoperit, în 1986, un vas de pescuit vechi din primul secol e.n. În 1989 și, apoi, în 1999, când apa lacului a scăzut foarte mult, s-au efectuat săpături la situl arheologic Ohalo II, fiind descoperite cele mai vechi colibe acoperite cu stuf din lume, de acum 23.000 de ani, din perioada Paleoliticul superior. Aici au fost descoperite și culturile de grâne cele mai vechi din lume.

 
 Nori amenințători încheie ziua. 
O pelerină nu are curajul să urce pe vaporaș în croaziera aflată în program. Pornim. Se întunecă tot mai tare ! 
Vaporașul taie valurile neliniștite.
La scurt timp, nu ne vine a crede urechilor, se aude imnul național Deșteaptă-te româneImpresionant ! 
Urmează, firesc, Hatikva (Speranța), imnul Israelului. 
Partea melodică a imnului este de proveniență românească și circula în mai multe regiuni din România, pe texte diferite, cel mai invocat fiind al cântecului 
Cucuruz cu frunza-n sus.

Începe o vântoasă însoțită de o ploaie pe cinste. 
Coborâm sub puntea superioară, unde se pun în vânzare obiecte artizanale, pietricele pe care sunt aplicate figurine din argint. Continuăm croaziera. În zare, deasupra dealurilor se vede seninul serii. Ajungem cu bine la mal.
Minune ! Paranormalul intră în funcțiune. Ploaia încetează. Mulțumim echipajului de bord și o luăm spre casa noastră temporară din Bethleeem ! 
Suntem informați de existența traseului lui Iisus" (65 km) de la Nazaret la Capernaum, care combină zone pedestre, piste de ciclism și străzi și care trece prin locuri importante din viața sa și a discipolilor săi. Într-adevăr a fost o zi grea, însă extrem de plăcută, mai ales că se încheie cu aniversarea unor membri ai grupului. Două mari torturi, lumânări ... 
Mulți ani trăiască !...
Shalom !gsm_as@yahoo.com
Tel.  0731 936.615 

Informația, o problemă ? 
O rezolvăm împreună !

vineri, 11 ianuarie 2019

Gulguta ROBORGulguta ROBOR

2018 s-a încheiat cu o uriașă manipulare. Vă amintiți declarația haiducului Orlando din 18 decembrie: „Se propune ca de la 1 ianuarie 2019 să se aplice o taxă pe activele instituţiilor financiar-bancare,denumită taxa pe lăcomie, pentru că este cea mai bună expresie pentru ceea ce se întâmplă azi în România” Delirul proletcultist destinat urechilor bieților analfabeți mioritici continua cu „este o propunere care să protejeze românul, pentru că obligaţia noastră ca şi guvernanţi este să protejăm interesele cetăţeanului din România.” Vairomânul !”, „Vai, buzunarele românilor” ș.a.m.d. ! Sloganuri arhicunoscute.
Ordonanța a fost adoptată, tot noaptea, pe 21 decembrie 2918 şi a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2019. Atenție ! Blondul Orlando anticipa, cu mânie proletară, că băncile vor modifica noile contracte pentru a-şi acoperi eventuale pierderi. Haiducul avertiza băncile că, dacă nu vor scădea ROBOR şi vor urca dobânzile pentru români, vor urma noi măsuri împotriva lor.
Iată câteva din măsurile din Ordonanța cu pricina:
„Plafonarea prețului la gaze pentru o perioadă de trei ani: limitare la 68 de lei megawatt/oră. Aiureli !
Taxa pe viciu va merge direct în bugetul de stat, iar de aici va fi redirecționată către sănătate, cultură, etc. Wow !
Fondul de dezvoltare și investiții va avea o valoare de 10 miliarde de euro. Pot fi finanțate proiecte vizând domeniile de sănătate, educație, apă - canalizare, rețele energie electrică și gaz, transport - drumuri, Cultură, infrastructură sportivă. Nicio autoritate locală nu poate avea mai mult de două proiecte în același timp. Pot aplica și universitățile. Aiureli !
Fondul de finanțare a parteneriatelor public-private, la nivelul SGG, la Comisia Națională de Prognoză de unde se fac finanțările către instituțiile publice care intră în aceste proiecte. Cine nu e cu noi, nu primește, clar ?
Construcția a 1.000 de grădinițe. Alocările bugetare vor fi de până la 500.000 de euro. Gogoașă cu efect întâziat !
Punctul de pensie crește la 1.265 de lei de la 1 septembrie 2019. Indemnizația socială va fi de la 1 septembrie de 704 lei. Una spun, alta fac ! Până una-alta, au furat indexările pe doi ani, dar se laudă că au mărit pensiile !
Va continua oferirea voucherelor de vacanță pentru personalul bugetar, la nivelul 1.450 lei, adică la vechiul salariu minim, nu cel majorat de la 1 ianuarie 2019. Mituirea bugetarilor continuă ! Discriminările față de sectorul privat, care aduce grosul banilor (cca 80%) la bugetul țării, se tot măresc.
Ministrul de Finanțe poate aproba limite lunare pentru creditele de angajament pentru ordonatorii de credite finanțați integral de la bugetul de stat, poate să modifice limitele în cazuri deosebite. Pe bază de PCR, bineînțeles.
Marţi, Isărescu, guvernatorul BNR, demontează tărășenia.
„Roborul scade de vreo două luni, nu există o legătură. Ratele Robor pe termen foarte scurt, ele sunt foarte sensibile la lichiditatea din piaţă. (…) Cele pe termene mai îndelungate depind şi de lichiditate şi de evoluţia dobânzilor pe termen mai scurt, dar depind şi de percepţia analiştilor, a băncilor. (…) Astă-vară s-a conturat această încredere că inflaţia va scădea, iar anticipaţiile inflaţioniste au fost în scădere. Şi, dacă vă uitaţi la evoluţia Robor pe termene mai îndelungate, veţi vedea că a început să scadă uşor din septembrie. Graficele sunt concludente. Nu are deloc legătură cu taxa.”
Concluzie. Șobolanii știau că ROBORUL va scădea.
Ce și-au zis consiglierii ? Acum e momentul să ne umflăm mușchii și să arătăm boborului cum facem noi ordine ! Și au „creat” ordonanța cu pricina.
Tam-tam uriaș pe televiziuni ! Doar la asta se pricep mercenarii, bani să iasă ! Declarații de la toți aveniții și neaveniții. Unii amenință chiar cu apocalipsa de serviciu ! Intrase în vrie, până și lelea Safta ! Analistul meu economic. Strong !
Apare guvernatorul BNR calm și arată adevărul gol-goluț. „OUG 114/2018 este o trăsnaie. Nici nu știi de unde să o apuci.” „Trebuie să discuți cu industria bancară, nu la final de an, în prag de Crăciun, vii cu o astfel de bombă. … O asemenea ordonanță trebuia prezentată, mai întâi, în Comitetul Național de Stabilitate Macroeconomică.
- Domnu guvernator, credeți că pesedeiii se încurcă cu proceduri din astea democratice ? se întreabă retoric, în fața televizorului, lelea Safta.
Pe scurt. Scăderea ROBOR-ului nu are nicio legătură cu „taxa pe lăcomie”. Robor-ul nu poate fi controlat, așa cum nu poate fi controlată inflația sau cursul monedei naționale, care a cunoscut o nouă cădere istorică.  
Totul a fost doar o nouă gulgută populistă lansată în spațiul mioritic de consiglierii lui Dragnea. Marele absent al serii de joi ! Înțeleg că tot consiglierii i-au recomandat să dispară cât stă U.E. la București ! 
Doar o lună ?!? 
În loc să fi prezentat public bugetul pe 2019 în noiembrie, incapabilii națiunii i-au aburit, pentru a nu știu câta oară, pe analfabeții României cu o ordonanță trasă de păr, despre străinii care ne vor răul. Văd că lipsește Soros din ecuație. 
Măririle de tot soiul, anunțate cu surle și trâmbițe, zi de zi, ani de zile, de experta în diversiuni Olguța, sunt amânate, sporurile înghețate, nu se mai plătesc orele suplimentare, plus luarea unor măsuri de-a dreptul aberante.
Efecte previzibile sau conform misiunii primite de conducătorul partidului ! Spre noi înfrângeri în al 30-lea an de republică fesenistă !

ULTIMA ORĂ !

Au venit „balaurii” de la U.E. în Românica cea stresată ! Cum ni-i tot prezintă cuplul Dragnea-Tăriceanu. Tusk a avut un superb discurs în limba română, în timp ce manechinul a găsit de cuviință să se dea din nou în stambă. Să vadă lumea că el știe engleză ! 
Asta-i diferența între civilizația europeană și mârlănia mioritică ! 
Vedem că cei care se află la volanul Uniunii Europene sunt mult mai oameni decât țâfnoasa Veorica de la Videle, care nu s-a putut abține să nu dea lecții Evropei ! 
Cine i-o fi scris discursul ? Putin !?! A afirmat, cu damf de Teleorman, că ea vorbește numele României !?! De când primul ministru e șeful statului român ? Aseară l-am văzut pe ciuruit reîncarnat în Dăncilă, Tăriceanu și Iordache. Nesimțirea la ea acasă. 
Gafa serii. Să pui la pupitru sigla Guvernului României, când vorbesc liderii europeni la Ateneu ?!? Țopârlănie dănciliană !
Concertul a fost magnific ! Una peste alta, joi m-am simțit european. Și asta cereau și protestatarii prezenți în piață. Incredibil ! Jandarmii s-au abținut de la cafteală !
*
Tare de tot ! Cei de la ONU au auzit, în sfârșit, de ministreasa Carmen de la Videle ! Au trimis doi specialiști în drepturile protestatarilor. UE auzise și ea de trăsnaia lingvistică a Veoricăi cu „protestanții” din Piața Victoriei. Tot de la Videle ! 
Mai avem asemenea scoici, care scot non stop perle, dar cine să audă ? Poate marțienii !
*

Ce înseamnă să fii român idiot ! (Idiot - persoană care manifestă nerozie, stupiditate etc.) În loc să ne bucurăm că Simona a contribuit enorm la imaginea pozitivă a României, un neica nimeni mioritic, culmea din lumea tenisului, se găsește să dea cu barda ! Nu mă pot abține să afirm: cretini de genul ăsta avem destui. 
Sunt sigur că Simona va mai avea un cuvânt de spus în tenis iar dacă nu, să-i fim recunoscători permanent pentru tot ce a făcut până acum. Intră în galeria marilor sportivi ai României. Hai, Simona !
S-auzim numai de bine !


Sergiu Găbureac
gsm_as@yahoo.com
Tel.  0731 936.615 

Informația, o problemă ? O rezolvăm împreună !