Wikipedia

Rezultatele căutării

joi, 6 august 2020

DE UNDE VENIM ?DE UNDE VENIM ?

 

Cum săptămâna asta nu am un subiect demn de a fi analizat, circul politic dâmbovițean fiind în plină stagiune estivală, iar pandemia își continuă traseul sinuos și imprevizibil, voi răspunde unui amic la întrebarea:

- Ce credeți despre apariția actualului

homo sapiens sapiens ?

Întrebarea a venit în urma unui mesaj postat pe facebook referitor la replica dată de egipteni lui Elon Musk, care a afirmat că piramidele, situate la cca 8 km sud-vest de orașul Giza și 18 km de Cairo, au fost construite cu ajutorul extratereștrilor.

Fizician, inginer, designer și proiectant industrial, inventator, inovator, programator, creator de software și posesor al unei averi de cca 11,5 miliarde de dolari, Elon Reeve Musk este preocupat de reducerea încălzirii globale, precum și de reducerea riscului existențial al dispariției omului prin colonizarea planetei Marte.

Toate programele în care el s-a implicat, SpaceX, Tesla, și SolarCity, au realizări notabile în transpunerea în viață a viziunii lui de

a schimba lumea și de a ajuta umanitatea".

Întrebarea este una din multele care m-au frământat de-a lungul existenței mele pe Terra. De la citirea Pentateuhului (primele cinci cărți ale Bibliei) și a zeci de cărți pe această temă am căutat să-mi explic ce și cum. Nu uit cu câtă nerăbdare așteptam revista Săptămâna în care Andrei Bacalu, medicul care a comentat profesionist aselenizarea Vulturului în iulie 1969, avea o rubrică privind fenomenele neelucidate. Mulți români pasionați de fenomen au scris cărți avansând propriile lor convingeri. Menționez pe Victor Kernbach cu Enigmele miturilor astrale (1970), o excelentă analiză comparative, Alex. Mironov cu Enigmatic pământul (1977), după ce a colindat locurile cu „probleme”, Doru Davidovici cu Lumi galactice (1986), unde a devoalat pentru prima dată ce s-a petrecut la aselenizare, în timpul celor 21 de secunde cenzurate de NASA, sau prof. Călin Turcu (1942-2006), fondatorul Grupului RUFOR (Romanian UFO Researchers), Ion Hobana, Dan Farcaș, Florin Gheorghiță, Dan Apostol și nu ultimul pe listă Toni Moldovan cu a sa lucrare Programul Terra în care susține cu argumente solide: „întreaga istorie a omenirii a fost manipulată de zei, pentru că Programul Terra nu este al nostru, ci al LOR.” Nu mai vorbesc de celebrii ufologi de pe planetă.

La apariția best seller-ul Erinnerungen an die Zukunft (Amintiri despre viitor) în 1969, apărut în România în 1970, al lui Erich von Däniken, bucătar amator și iubitor al vinurilor de Bordeaux, deja intuiam multe lucruri despre originea omului modern - homo sapiens sapiens (3).

O influență deosebită a avut și tatăl meu, preotul Dimitrie, care mi-a pus în mână Biblia, ediția a II-a din 1930, tradusă din grecește de Patriarhul României Nicodim, pr. Grigorie Pișculescu și pr. Vasile Radu. Volumul are la început și la sfârșit mai multe pagini albe, pe care tata a făcut mai multe însemnări importante pentru mine. El mi-a explicat rolul calendarului ortodox în derularea vieții noastre sănătoase pe Terra. 

Avea și o problemă cu marile posturi. Prea lungi.

*

Pornesc de la Charles Darwin (12.02.1809-19.04.1882), naturalist, geolog și biolog britanic, fondatorul teoriei evoluția speciilor. A susținut că toate speciile de forme de viață au evoluat de-a lungul timpului din anumiți strămoși comuni, ca rezultat al unui proces pe care l-a numit selecție naturală, toate acestea fiind publicate în lucrarea Originea speciilor (1859).

În 1924, biochimistul sovietic Al. Oparin lansează teoria apariției vieții pe Terra dintr-o „supă primordială”. 

Îl înțeleg, având în vedere în ce regim ateist trăia.

În cazul de față nu pun în discuție evoluția speciilor pe Terra, care e ceva firesc, ci doar apariția lui homo sapiens sapiens.

Ce comunică Biblia, cartea cărților? Sintetizez. Mai întâi, Dumnezeu a ales locul în univers, pe care l-a configurat ferindu-l de urgiile cosmice.

A creat ambientul, Edenul (Raiul) cu tot felul de viețuitoare, plante și pomi.

Toate în slujba omului !

Apoi, Creatorul a zis: 

Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” (Geneza 2:4-26)

Ce-a făcut Adam la îndemnul consoartei și, mai ales, urmașii urmașilor săi matusalemici se știe. Așa că prima variantă a programului a fost anulată.

S-a dat delete prin declanșarea potopului - în jurul anului 3.300 î.H. –

trecându-se la noua versiune. Up-gradată.

Totodată, văzând unde s-a ajuns cu decăderea morală a primelor generații de homo sapiens, Domnul Dumnezeu a zis:

Nu va rămâne Duhul Meu pururea în oamenii aceştia, pentru că sunt numai trup. Deci zilele lor să mai fie o sută douăzeci de ani !" (Facerea 6/3)

Nici poruncile date lui Moise pe Muntele Sinai (cca 1250 î.H.) 

nu au fost respectate. Urmează lungul drum al ispășirii.

Pribegia poporului ales, timp de 40 de ani, prin deșert. O generație !

Poruncile au fost numărate de Rabi Shmael: 613 din care 365 - să nu faci (numărul zilelor anului solar) și 248 - să faci (numărul oaselor din corp).

În zadar Moise a avertizat: „nu-i pentru voi doar o vorbă goală, ci e însăși viața voastră, și prin cuvântul acesta vă veți îndelunga zilele.“ (Dt 32, 47).

La baza derulării programului rămân aceleași reguli -10 porunci.

Urmează o nouă criză morală, ce atinge apogeul la venirea lui Iisus Hristos. Proorocii Isaia, Daniel, Zaharia au anunțat cu sute de ani înainte sosirea trimisului special al lui Dumnezeu care să îndrepte lucrurile !

Cu detalii de necontestat, datorită arheologilor și dezvoltării științei.

Ceea ce arată existența unei comunicări.

Vezi Chivotul legii, stația de emisie-recepție încredințată leviților pentru păstrarea legăturii cu Iahve (Dumnezeu).

În centrul activității sale pământene Iisus a pus mesajul tatălui său

Iubește-ți aproapele !”.  

Grea poruncă ! Greu de îndeplinit !

În ultimii două mii de ani se știe exact 

câte grozăvii s-au întâmplat. 

Unele chiar în numele Domnului

Cu greu am evoluat spre civilizație.

Numai de iubirea aproapelui n-a fost vorba.

*

Atât în 1859, chiar și în 1924, multe din minunile făcute de Iisus erau tratate de mulți oameni de știință ca părți ale unui basm frumos. La fel erau tratate și informațiile din primele 5 cărți (pentatehul) ale Bibliei.

Așa cum, mai toate miturile omenirii, au fost tratate timp de secole de unii oameni de știință ca povești de adormit copiii.

Abia de câteva decenii, oamenii de știință au descoperit că la baza minunilor a stat, de fapt, știința. Știința Creatorului deținător de tehnologii ultraperformante. Desigur, mai sunt multe taine de descifrat ! Pe măsură ce le găsim explicația științifică, ne convingem tot mai mult că suntem o creație în urma implementării unui program gândit și atent urmărit și nu provenim de pe craca evoluționismului aleator. 

Dumnezeu a creat actualul prototip și ambientul !

Duhul” (îngerașul) instalat în corpul material în luna a IV-a (- Au, a mișcat !) al fiecărui pământean este un soft încă nedescifrat, deși știința a făcut mari progrese. Acest soft contorizează atât abaterile noastre de la respectarea programului prestabilit cât și faptele corecte. Ne oferă posibilitatea reparării greșelilor prin recunoașterea vinovăției și prin fapte bune, însă păcatele (invidia, pofta, lăcomia, îmbuibarea, mânia, mândria, lenea sau neimplicarea) se ispășesc la scanarea finală a corpului astral care ia drumul spre Creator.

Corpul material se întoarce în țărână ! Logic !

Echipa supraveghetoare, cu mulți roboți în componență, urmărește permanent derularea întregului program de pe Terra. Intervențiile directe sunt extrem de rare și abil mascate. De aici, discuții interminabile despre OZN-uri și extratereștri. Bineînțeles că echipa care a implementat programul, cât și Creatorul, ca și cei care urmăresc derularea lui sunt din afara Terrei. Logic !

Noile provocări și tehnologii ne-au fost transmise de-a lungul mileniilor fie prin trimișii special, fie prin accidente înscenate ale unor OZN-uri. Sunt cunoscute zeci de cazuri la mai toate popoarele avansate tehnologic. 

Nu exclud contactul direct, atunci când Creatorul a văzut cum gestionează unii energia nucleară la 6 și 9 august 1945, Hiroșima și Nagasaki sau Cernobâl (1986) sau Fukushima (2011), precum și în alte situații limită.

Iisus rămâne cel mai important trimis special. Este cel care a reușit cu puterea cuvântului resuscitarea programului. Pot adăuga în lunga listă, mari genii ale lumii. Din toate domeniile. 

Toți aceștia au fost dotați cu programe speciale, pe când majoritatea dintre noi suntem oameni normali.

Fără îndoială, la un program de asemenea proporții sunt și rateuri, dar cele mai multe sunt cauzate tocmai de nerespectarea regulilor generale.

Vedeți unde duce nespălatul pe mâini și trăncăneala fără rost ?

Din punctul meu de vedere, Leonardo da Vinci a fost trimis mult prea devreme. Dovada sunt invenții ale lui da Vinci, pe care oamenii de știință nu sunt capabili să le pună în practică.

În schimb, proiectele propuse de Jules Verne au fost îndeplinite 100%, Werner von Braun punându-i în operă cel mai îndrăzneț proiect. Să ne amintim că Mendeleev a visat tabloul elementelor, alte elemente, negândite vreodată, găsindu-și azi locul firesc în acea schemă.

Și câte și mai câte sunt de descoperit sau, mai bine zis, de redescoperit !

Cum ar fi teleportarea. Pe altele doar le bâjbâim, cum ar fi clonarea.

Unele entități umane i-au spus Creatorului simplu Dumnezeu, care, de fapt, e un plural de politețe ! Și așa a rămas. 

Alți pământeni i-au dat alte nume, în esență fiind vorba despre același personaj, ca și învățăturile sale cuprinse în marile scrieri religioase (Biblia, Tora, Coranul, învățătura lui Budda ...), răstălmăcite de-a lungul mileniilor în fel și chip. Decodarea nu-i atât de simplă, ea nu se face decât odată cu evoluția științei. Abia atunci spunem - Aha, așa va să zică !

Din nefericire, unii slujitori au transformat credința în Dumnezeu și trimisul său special, Iisus Hristos, în idolatrie sau chiar într-o afacere în interes personal, ceea ce a îndepărtat mulțimile de la calea dreaptă. De adevăr.

Cum să insufli mulțimilor frica față de Dumnezeu, când El ne-a făcut din iubire ? Cum să-L rogi „și nu ne duce pe noi în ispită”, când El ne ferește de ispite, arătându-ne cum să procedăm ? Cum să spui „sfințească-se numele tău”, când El este, deja, sfânt ? Sunt convins că sunt greșeli de decodare sau intervenții nefaste ale unor clerici zeloși cu tendințe tiranice. 

Vedeți Inchiziția.

Urmare a lipsei educației corecte, tot căutând noul, au dispărut, în mare măsură, respectul și recunoștința, practicarea celor 7 virtuți (hărnicia, iubirea și bunătatea,  generozitatea, calmul sau răbdarea, temperarea, moderația, compasiunea), singurele care fac ca omul să se bucure cu adevărat de segmentul de viață dăruit. Ele au menirea de a-l face pe om să se simtă împlinit și util celor din jurul său. Avem parte, tot mai mult, de o degradare continuă a societății, urmările fiind previzibile.

Totul e simplu, dar omului i-a plăcut mereu să complice lucrurile !

Cred că libertatea de a opta este cheia întregului program Homo sapiens sapiens (omul inteligent modern), deosebindu-se radical de foste programe. Pentru buna derulare a acestui complex program trebuie multă cunoaștere, credință și respectarea regulilor. Totul depinde doar de noi, atât la nivel colectiv (popoare, grupuri de popoare), cât și individual.

„Oricum ar fi, trebuie să știți că se va întâmpla ceea ce deja s-a mai întâmplat.”, afirmă Toni. Parcă a mai zis cineva asta. 

Acum câteva mii de ani !

Nu știu dacă amicul va fi mulțumit de răspunsul dat, însă astea sunt convingerile mele privind originea omului inteligent

homo sapiens sapiens (3). 

O dezvoltare progresivă sub atenta 

îndrumare a Dumnezeului creator.

Toate acestea merită recunoștință, respect și iubire din partea creației sale. 

Marile scrieri religioase ar trebui decodate și adaptate.

O reformă în acest domeniu se impune tot mai mult. Însuși mari capi ai bisericilor se tot gândesc cum să procedeze fără a tulbura prea mult rânduielile.

Cine o va face ? Toate la timpul lor !

De ce ne-a făcut Dumnezeu ? Pentru ce ? Până când ?

sunt întrebări la care nu vom găsi răspuns cât trăim pe Terra.

 

S-auzim numai de bine, de rău m-am săturat !

  


 Sergiu Găbureac

 

   https://www.facebook.com/sergiu.gabureac.3 

   http://blogulluigabu.blogspot.ro/

   gsm_as@yahoo.com

   Tel.  0771 631.065 

 

    Informația, o problemă ? O rezolvăm împreună !


 

 


sâmbătă, 1 august 2020

MEDIOCRITĂȚI, UNIȚI-VĂ !


MEDIOCRITĂȚI, UNIȚI-VĂ !

 

 După luni de amenințări zilnice, mediocritățile patriei au votat în ultima lor ședință CExN să dea jos Guvernul Orban.  Moțiunea e pe țeavă ! Mai trebuie alimentată cu semnăturile necesare. Foarte bine ! Se știe, Puterea este, de fapt, în mâinile PSD&aliații. De 30 de ani.

Lovitura de copită se va da de ziua comemorativă a Adormirii Maicii Domnului. O să vedem cine pe cine adoarme !

Este evident că Partidul Național Liberal și specialiștii din sistemul de sănătate au fost capabili să gestioneaze mai mult decât satisfăcător pandemia iar liberalii prin profesioniștii săi sunt în stare să pună și economia țării pe roate, deși PNL nu are toate frâiele în mâini. Dovada, România are cea mai semnificativă economică în trimestrul I, de +2,7%, în cadrul Uniunii Europene, urmată de Lituania (+2,5%) şi Bulgaria (+2,4%). Cel mai mare declin economic s-a înregistrat în Franţa (-5,4%), Italia (- 4,8%), Spania şi Slovacia (-4,1%). În cel de-al doilea trimestru căderile sunt și mai mari comparativ cu precedentele trei luni, cel mai sever declin fiind în Spania (- 18,5%), Portugalia (-14,1%) şi Franţa (-13,8%), iar cel mai redus în Lituania (- 5,1%). Cu siguranță și România va avea o cădere accentuată, e normal, însă analiștii economici afirmă că va fi urmată de o revenire pe creştere uşoară a economiei în trimestrul al III-lea, datorită măsurilor luate.

Mediocritățile nu pot permite ca România să progreseze. Misiunea lor este alta. Pe care și-au îndeplinit-o cu brio timp de 30 de ani. Involuție și decădere morală. Distrugerea sistemului de sănătate publică și cel educațional.

Cum adică, acum să nu mai bage ei mâna în borcanul cu miere oferit de U.E. cu atâta generozitate ?  Așa că au declanșat intifada. Jos cu cei care le iau dreptul la furat instaurat de Frontul Salvării Naționale ! Unde se trezesc liberalii ? În Germania, Elveția, Suedia ? Cum adică, bietul șparlamentar analfabet, grobian și iresponsabil să nu mai poată face o afacere de câteva melioane de euroi în interes personal ? Să nu mai ia pensie specială ? Să nu mai beneficieze de o friptură la preț de un covrig ? Să nu mai aibă mașină la scară, cu șofer care să fac piața soției ? Ați înnebunit de tot ?

Mediocritățile patriei nu permit așa ceva. Așa că, de vreo patru luni, guzganii țării tot amenință cu moțiunea sinucigașă (sic!). Au tot amânat-o ca mai întâi PNL să scoată castanele din focul pandemiei, apoi ciuma roșie să apară pe post de îngerași salvatori ai țărișoarei. Tocmai ei, care sunt dracul gol !

După ce au trimis economia țării în șanț neplătind datorii de miliarde la timp, după ce au dat foc țării cu mesajelor lor nagaționiste privind cornoratul, vin pe post de fată mare și-i fac pe liberali criminali ! Ai incitat lumea la nesupunere, au tergiversat premeditat adoptarea legislației necesare protejării populației și tot ei fac caz de haosul creat.

Păi, cine a creat haosul ? Nu Puterea legislativă a României păstorită de Ciolacu și Cazanciuc ? Or fi trecut mediocritățile astea la PNL ? A cui o fi Curtea Constituțională ? A României sau a PSD ? A cui e Avocatul Poporului ? Nu-i numit tot de șobolani ? Din comportament, se vede că e tot al PSD.

Cine a incitat la nesupunere susținând sus și tare dreptul românilor de a pleca din spitale deși erau posedați de cornorat ? Cine a urlat să nu se poarte botnița prin Piața Victoriei ? Cine a refuzat-o în mod ostentativ în Parlamentul țării și în alte ocazii ? Ca să demonstreze ce ?

Atât a așteptat poporul inconștient. Așa s-a ajuns la revenirea în forță a lui SARS COV 2 după vidul legislativ creat de PSD cu bună știință, așa cum bine a precizat președintele țării.

După ce că n-au vrut să fie solidari cu cei aflați în linia I, cu cei afectați, sabotând fățiș măsurile luate, acum o fac pe lupul moralist !

Cum să numesc astfel de specimene ?

Îi tot dau că PNL nu a făcut nimic. Cum pot hahalerele să nege realitatea ? Stabilitatea țării a venit de undeva din cer ? Sau este datorată unor oameni inteligenți, responsabili care au știut să gestioneze starea de fapt. Sunt țări care au căderi ale PIB-ului de peste 10-15 procente. Noi am ieșit pe plus în primul trimestru. Al cui e meritul ? Guvernul a implementat zeci de măsuri economice care vor atenua în viitorul apropiat șocul căderii economice cauzat de pandemie.

De asta vor, de fapt, să preia guvernarea, știind că revenirea economică va fi mult mai ușoară decât în alte țări ! Speră să-și lingă degetele cu mierea din borcanul Uniunii Europene. Vise !

Gargaragii politruci vorbesc de greșeala
Guvernului Orban de la mijlocul lunii mai. Acele trei zile de libertate nu au avut efecte catastrofale. În niciun caz nu a fost ceva premeditat. Însă, ceea ce au făcut pesediștii în lunile iunie și începutul lui iulie, prin incitări repetate la nerespectarea măsurilor luate și blocarea legii carantinării în Parlament are urmări tot mai tragice. Ei și adepții lor, inși cu discernământ redus, cărora nu le pasă de ceilalți și care nu au nici instinct de conservare a propriei persoane au creat o situație tot mai greu de gestionat. Dacă ar fi avut instinct de conservare n-ar fi votat 30 de ani acest Front al Salvării Naționale, instalat printr-o Contrarevoluție condusă de un alt criminal, Ion Iliescu și mâna lui de acoliți.   

24.07.2020 România 42.394 (+1.119) contaminați din care 25.349 vindecați și 2.918 asimptomatici; 2.150 (+24) decedați. La ATI - 301 pacienți.

23.07.2020 România 41.275 (+1.112) contaminați din care 24.862 vindecați și 2.787 asimptomatici;  2.126 (+25) decedați. La ATI - 285 pacienți.

25.07.2020 România 43.678 (+1.284) contaminați din care 25.373 vindecați și 3.106 asimptomatici; 2.165 (+15) decedați. La ATI - 315 pacienți.

26.07.2020 România 44.798 (+1.120) contaminați din care 25.643 vindecați și 3.572 asimptomatici; 2.187 (+22) decedați. La ATI - 351 pacienți.

27.07.2020 România 45.902 (+1.104) contaminați din care 25.794 vindecați și 3.440 asimptomatici; 2.206 (+19) decedați. La ATI - 353 pacienți.

28.07.2020 România 47.053 (+1.151) contaminați din care 26.128 vindecați și 3.710 asimptomatici; 2.239 (+33) decedați. La ATI - 357 pacienți.

29.07.2020 România 48.235 (+1.182) contaminați din care 26.446 vindecați și 3.870 asimptomatici; 2.269 (+30) decedați. La ATI - 377 pacienți.

30.07.2020 România 49.591 (+1.356) contaminați din care 26.609 vindecați și 4.005 asimptomatici; 2.304 (+35) decedați. La ATI - 402 pacienți.

31.07.2020 România 50.886 (+1.295) contaminați din care 27.007 vindecați și 4.433 asimptomatici; 2.343 (+39) decedați. La ATI - 409 pacienți.

01.08.2020 România 52.111 (+1.225) contaminați din care 27.346 vindecați și 4.596 asimptomatici; 2.379 (+36) decedați. La ATI - 401 pacienți.

Să ai zilnic peste o mie și ceva de noi cazuri de contaminare și zeci de morți, secțiile de terapie intensive fiind tot mai solicitate în ultimele 10 zile, asta înseamnă crimă. Un autentic avocat al poporului s-ar fi sesizat de mult, dar tace mâlc. Justiția ar fi acționat. Dar cum să acționezi când ești practic cumpărat cu pensii nesimțite ? Speciale. Așa, corupții se fac că nu văd, nu aud !

Cine sunt criminalii ?


S-auzim și de bine, de rău m-am săturat !   

 


 Sergiu Găbureac

 

   https://www.facebook.com/sergiu.gabureac.3 

   http://blogulluigabu.blogspot.ro/

   gsm_as@yahoo.com

   Tel.  0771 631.065 

 

    Informația, o problemă ? O rezolvăm împreună !


joi, 23 iulie 2020

DUMNEZEU NE-A PUS ÎN TRAISTĂ
DUMNEZEU NE-A PUS ÎN TRAISTĂ

O nouă oportunitate uriașă pentru România ! 
A câta oară în ultimii 30 de ani ?
Pe toate le-am ratat. Unele în mod premeditat cu „Nu ne vindem țara !”,  altele din incapacitatea creierelor alese să gândească pentru interesul țării.
Am avut doar gargaragii și temporizatori ! Președinți, parlamentari, miniștri, primari, consilieri, tot felul de ciolănari prin instituțiile statului.
Dumnezeu ne-a pus în traistă e vorba străveche, pe care prof. univ. Mircea Coșea a folosit-o la auzul declarației președintelui Iohannis la încheierea celor 4 zile și patru nopți de negocieri la Consiliul European: „Am obținut pentru România o sumă impresionantă de 79,9 miliarde de euro pentru proiectele europene.” în urma încheierii acordului privind pachetul de redresare economică la nivel european.
Și lelea Safta admiră exprimarea plastică e redutabilului economist, amintindu-mi lungul șir de ratări ale parlamentarilor și guvernanților noștri de-a lungul celor 6 cincinale. Ca să nu mai vorbim de furăciunile practicate de marea majoritate a aleșilor noștri. Naționali și locali. Sute de miliarde, alții vorbesc de mii de euro care au dispărut prin escrocherii arhicunoscute și rareori pedepsite de Justiția Română. Mituită cu pensii speciale.
Teama exprimată de a nu avea nici de data asta capacitatea de a atrage aceste fonduri e pe deplin justificată. Deja, mulți își freacă fericiți mâinile. Mai ales că toate țările U.E. trebuie să îndeplinească câteva condiții pentru a primi finanțarea de la U.E. 
La noi e vorba de a face reformele promise de ani și ani.
Altfel, un stat membru va putea cere Consiliului European să blocheze plățile către un alt stat membru dacă acesta din urmă nu-și respectă angajamentele de reformă aprobate în prealabil de Comisia Europeană.
Așadar, România are alocate 79,9 miliarde de euro de la UE în urma negocierilor din Consiliul European și a algoritmului după care s-au făcut alocările. 33,5 miliarde de euro vin prim mecanismul NextGenerationEU, dedicat refacerii economiei continentului după criza Covid-19.
Pentru a accesa aceste fonduri, România trebuie să prezinte un plan de reforme structurale și investiții respectând recomandările formulate de Comisia Europeană. Comisia Europeană cere câteva reforme în sectoare-cheie: „ - Reforma bugetar-fiscală care să reducă deficitul bugetar
- Să se consolideze sistemul de sănătate
- Să se consolideze competențele și învățarea digitală și să asigure accesul egal la educație
- Să fie atenuat impactul crizei asupra ocupării forței de muncă prin dezvoltarea unor formule flexibile de lucru și a unor măsuri de activare
- Să se asigure sprijin sub formă de lichidități pentru economie, de care să beneficieze întreprinderile și gospodăriile, în special întreprinderile mici și mijlocii și lucrătorii independenți
- Să avanseze finanțarea proiectelor de investiții publice mature și să promoveze investițiile private pentru a favoriza redresarea economică
- Să se direcționeze cu prioritate investițiile către tranziția ecologică și digitală, în special către transportul durabil, infrastructura de servicii digitale, producția și utilizarea energiei în mod nepoluant și eficient, precum și către infrastructura de mediu, inclusiv în regiunile miniere
- Să se îmbunătățească eficacitatea și calitatea administrației publice, precum și previzibilitatea procesului decizional.”
Sunt, de fapt, lucruri pe care și mulți specialiști români le cer de mulți ani.
În acest sens, pentru a putea beneficia de fondurile din NextGenerationEU, fiecare stat membru va înainta un plan național de redresare pentru perioada 2021-2023. Planul este evaluat de Comisia Europeană în termen de două luni de la depunere iar Consiliul UE aprobă evaluarea planului pentru fiecare țară, cu majoritate calificată (minimum 15 din cele 27 de state membre, cu minim 65% din populația totală a UE) în maximum 4 săptămâni.
E suficient ca unul sau mai multe state membre să sesizeze că există abateri grave de la îndeplinirea obiectivelor asumate și pot cere președintelui Consiliului European să supună chestiunea atenției următorului Consiliu European, care va bloca plățile către statul reclamat.
În concluzie, România va primi în total 79,9 miliarde euro prin Bugetul multianual pe 7 ani și Fondul de relansare numit Next Generation EU):
- 46,3 miliarde euro sunt fonduri nerambursabile din Bugetul multianual al UE pentru perioada 2021- 2027
- 33,5 miliarde euro din fondul pentru relansare economică fondul pentru relansare economică NextGenerationEU. Din aceștiagranturi nerambursabile vor fi 16,8 miliarde de euro, iar împrumuturile rambursabile vor fi de 16,7 miliarde euro
Avantajul împrumuturilor este uriaș, dobânda fiind în jur de 1%.
Unii specialiști vorbesc chiar de o dobândă și mai mică, deoarece împrumutul s-a făcut, pentru prima dată în istorie, de către Uniunea Europeană pentru toate țările membre.
Se știe că la nivel național, Guvernul Orban a creionat, deja, marile obiective în care se vor investii banii ! 

Investițiile sunt baza evoluției României. Iată, deja, un prim document pus de Ministerul Transporturilor în dezbatere publică. Detalii aici:
Rămâne ca Partidul Național Liberal obțină victoria în alegerile din toamnă ca să poată continua aplicarea măsurilor de revenire la normal.
Cu Frontul Salvării Naționale (PSD&PD-L și alte clone), ne-am lămurit definitiv. Ultima garnitură de politruci aruncată pe piață la ultimele alegeri a dat cel mai tare cu oiștea-n gard. În afară de promisiuni populiste și înglodarea țării în datorii, PSD&aliații nu a realizat nimic sustenabil.
Republica fesenistă nu a jucat decât rolul de frână în evoluția țării. Timp de 30 de ani interesele personale ale ciumei roșii au fost cele care au primat în fața intereselor generale ale țării. Beneficii peste beneficii, pensii speciale, furăciuni la drumul mare, sub acoperirea legilor făcute premeditate strâmb.
Aceste planuri de relansare economică vor fi obligatorii și la nivelul fiecărei unități teritoriale (județ, municipiu, oraș, comună). Acum se va vedea inteligența aleșilor locali (consilieri și primari) în crearea proiectelor fezabile necesare comunităților, care să ducă la apariția unor noi locuri de muncă și aplicarea reformelor necesare. Vom vedea cât de curând, cu ce propuneri de candidați vine fiecare partid în comunitățile locale și la județe și mai ales care sunt proiectele concrete ale candidaților. Cu ce consilieri care să le conceapă și să le propună și cu ce primari care să le pună în aplicare. Sunt aceștia oameni gospodari, specialiști sau tot ciolănari ca și până acum, care au promis și, cu mici excepții, s-au dovedit a fi doar cațavenci ca-n Las Fierbinți sau ca în celebra scrisoare pierdută a lui nenea Iancu  „Două la primărie, două la prefectură, /.../, curat murdar, coane Fănică." Hoți și gargaragii. Despre celelalte „calități” s-a tot discutat de-a lungul timpului. 
Prinși cu mâța-n sac, doar Justiția nu-i vede !
Fără reformă administrativă și o nouă Constituție slabă nădejde de o evoluție normală, cum propune președintele României, care s-a dovedit de atâtea ori a fi mai român decât mulți alți aleși. 
Văd că alde Tăriceanu, un guzgan de joasă speță, deja sare la gâtul prezidentului cu inepții cât casa ! Vor mai fi, cu siguranță, și alții care așteaptă la cotitură și să bage tot felul de strâmbe. Cum le este năravul !
Pe masa alegătorilor se află un tort uriaș pe care, doar de noi depinde ce fel de lumânări vom pune la sfârșit: de aniversare sau de comemorare, cum am tot pus până acum ? Alegerile din toamnă devin cruciale pentru viitorul țării !
Cum ne-am așternut votul în urnă așa am și dormit în ultimii 30 de ani.
Degeaba am tot cântat din toți rărunchii Deșteaptă-te, române !
Acum avem o nouă șansă uriașă ! O vom rata și pe asta ?
S-auzim numai de bine !Sergiu-Marian Găbureac
gsm_as@yahoo.com
Tel.  0771 631.065 


Informația, o problemă ? O rezolvăm împreună !
sâmbătă, 18 iulie 2020

NECESITATEA ALEGERILORNECESITATEA ALEGERILOR

Românii au pierdut enorm prin neorganizarea alegerilor anticipate. Această lălăilă interminabilă face ca țara să nu poată fi condusă și guvernată coerent.
Șobolanii roșii, majoritari în Parlament, au simțit că vor pierde Puterea și de aceea au făcut totul ca alegerile anticipate să nu se țină în toamna anului 2019, așa cum se întâmplă în orice țară democrată când lucrurile o iau razna. În schimb, și-au dat seama că nu mai pot guverna, din cauza greșelilor politice și economice fără număr ale celor 3 (trei) guverne Dragnea și au pasat guvernarea liberalilor. 
Liberalii și-au asumat guvernarea fiind convinși că se vor putea organiza alegeri anticipate și România va intra în normalitate. Președintele Iohannis a avut câteva declarații în acest sens motivând punctual organizarea anticipatelor.
Ciuma roșie, când a văzut că liberalii se descurcă în ciuda unor situații aproape fără ieșire (trezoreria goală, datorii peste datorii), au blocat posibilitatea organizării anticipatelor, deși la început clamau de fațadă organizarea lor.
Astfel am ratat momentul revenirii la o normalitate democratică iar scandalurile s-au tot amplificat odată cu venirea pandemiei și peste România. Crize peste crize !
S-a tras nădejde la început, când pe planetă nu se știa mare lucru despre comportamentul cornoratului, că se vor organiza alegerile din 2020 la termenele stabilite. N-a fost să fie, cornoratul dezvăluind un comportament total atipic. Nici în prezent nu se știe mare lucru despre cum vor evolua lucrurile. Epidemiologul Casei Albe, Anthony Fauci, prognozează o perioadă de un an, un an și jumătate, până se vor lămuri specialiștii cum poate fi combătut virusul / bacteria SARS COV 2. Naiba mai știe !
Lelea Safta susține că nici denumirea științifică (!) nu e corectă !
De aceea, ținerea alegerilor, locale și parlamentare, sunt absolut necesare. Așa cum au avut loc și în alte țări. Circul de pe scena politică românească trebuie să înceteze, altfel ne vom scufunda tot mai mult. Mai ales, că „pretenii” țării acționează la vedere și prin loazele interne, cumpărate și manevrate după bunul plac. Vezi protestul negaționiștilor virusului care a avut loc recent în Piața Victoriei terminat în fața Ambasadei Rusiei. În aplauze ! 
Interesant e că pe rețelele sociale, tip facebook, doar anonimii susțin prostiile sponsorizate postate de liderii pesediști. Pe banii noștri, pe care ni i-au furat printr-o altă lege dată în Parlament. La asta se pricep, coțcarii ! Când cauți să vezi cu cine ai de-a face pe facebook, constați că nimeni nu-și asumă postarea. Halal susținători ! Unde or fi susținătorii cu chip și identitate ?
Incitările evidente la nerespectarea regulilor, recomandate de OMS și luate de către autoritățile în drept, sunt tot mai dese. Efectele se resimt tot mai mult. Am ajuns pe locul 2 în Europa la infectări, în urma gesturilor iresponsabile ale unor lideri politici gen Ciolacu, Tăriceanu, Ponta și deciziilor stupefiante ale Avocatului Poporului și ale Curții Constituționale a României. A României ?!? Mă îndoiesc.
Sunt probleme economice care trebuiau rezolvate de ani de zile. În loc să fie rezolvate, ele se agravează pe zi ce trece. Trebuie luate decizii responsabile dar agenda politrucilor mioritici este cu totul alta. Însă, ei sunt extrem de preocupați de păzirea pensiilor speciale, a salariilor uriașe, a tot felul de beneficii pe care și le-au votat de-a lungul anilor. Acum mai vor să joace și tenis gratuit în mijlocul Bucureștilor. Mă mir că Firea nu le-a dat încă terenul soliticitat !
Lumea e tot mai nemulțumită de o astfel de clasă politică. Pentru a păstra Puterea, feseniștii acreditează de câțiva ani buni teoria că toate partidele sunt „aceeași mizerie” ! Ceea ce este extrem de nociv într-o societate ce se vrea democrată. Nu este și nici nu are cum să fie adevărată o asemenea teorie. Dar ei s-au convins că prostimea poate fi ușor dusă de nas cu astfel de slogane. 
Ceea ce s-a și confirmat în cei 30 de ani de republică fesenistă.  
Se face caz de „atingerea gravă la drepturile cetățenești” prin modul în care a fost gestionată pandemia. S-a văzut circul făcut de politrucii noștri în urma sesizării așa zisului avocat al poporului legată de „lagărele din spitale” sau cu prilejul adoptării noii legi a carantinării. Adică, Parlamentul este Puterea legislativă și reproșa guvernului că nu a făcut proiectul bun ?!? Măi, să fie !
Păi, de ce mai avem Putere legislativă, dacă nu face legi ? Nu s-a sesizat nimeni ani de zile de neconstituționalitatea celei vechi și acum brusc trebuie schimbată ! De acord, da las-o în vigoare pe cea veche până o schimbi. Nu creezi premeditat haos. Circul a fost complet. Camera Deputaților adoptă noua lege, modificând 80% din proiect iar Cazanciuc, interimarul de la Senat, rudă cu alde Ponta, declară sus și tare că legea nu e bună de nimic ! Ce să mai crezi ? „Ăia proști, ăștia proști”, vorba cântecului. Cum e Camera Deputaților așa e și Senatul ! Majoritar, o adunătură de neica nimeni !
Între timp, mii de infectați cu necunoscutul virus / bacterie au fost „eliberați” din spitale și circulă liber pe stradă în numele „drepturilor cetățenești” clamate de tov. Weber. Dar dreptul milioanelor de cetățeni, cât de cât sănătoși, nu este astfel afectat, tovarăși de la CCR ? Dreptul de a alege la termen oamenii potriviți în instituțiile naționale și locale nu a fost afectat ?
E tot mai clar ! Ciuma roșie nu vrea nici în ruptul capului alegeri. De fapt, gașca ajunsă, fără a fi aleasă, la conducerea PSD nu vrea nici congres intern. Derbedeii interimari știu că vor fi înlocuiți de pesediștii care mai au onoare.
Alegerile trebuie ținute, deoarece epidemia, oricum, nu va trece curând. Măcar să nu mai avem în instituțiile statului cațavenci care să pună, non stop, piedici evoluției României. Ciolănari care se ocupă doar de interesele lor personale și în niciun caz nu-i preocupă interesul național.
Coada pisicii trebuie tăiată ! Nu înțeleg de ce trebuie o campanie atât de lungă, când de fapt, românii sunt în campanie încă din toamnă !
Ce lucruri noi ar mai putea să apară ?

S-auzim numai de bine !


Sergiu-Marian Găbureac
gsm_as@yahoo.com
Tel.  0771 631.065 

Informația, o problemă ? O rezolvăm împreună !