Wikipedia

Rezultatele căutării

marți, 31 decembrie 2013

Primiți cu plugușorul !
PRIMIȚI CU PLUGUȘORUL ?

Bună sara la fereastâ
La boeri, la dunevoastâ !
Mâncaţ, beţ, vă chercheliţ,
Di noi nu vă sinchisiţ,
Câ, di cân` n-am mai urat,
Şâ plugu ni s-o strâcat.
Ie viniţ, copchii şi fraţ,
Lângâ boi v-alăturaţ...
Şâ cuvânt bun ascultaţ !
S-o pornit acu măi an,
Bădica nostru, Trăian,
Într-o sfântâ, mari, joi, 
Cu plugu` cu şăsâ boi,
Boi balani şâ bourei,
În frunti cu ţântăţei,
În trup di-o mie di lei.

La urechi, clopoţăi,
Pi schinări, zurgalăi,
Îndemnaţ boii, flăcăi !
Mânaț, măi ! Hăi ! Hăi !

Ş-o plecat el la arat,
La câmpu mari, rotat.
Plugu merge scârţâind
Şâ ficiorii hăulind,
Cotiuga pi douâ roati,
Obezâli nilegati,
Cu schimboaia la o parti,
Grindeiu făcut din carpân
Cu potângu di mastacân,
Cu bârsa din lemn di brad,
Brazdâ neagr-o răsturnat.
Da cârceaua s-o strâcat,
Mai nicuţa n-o arat.
Pisti brazdi-o samanat
Grâu mărunt şâ grâu di varâ
Sâ rasarâ pânâ-n sară,
Grâu mărunt, cu arnăut,
O dat Domnu s-o făcut.

La urechi, clopoţăi,
Pi schinări, zurgalăi,
Îndemnaţ boii, flăcăi !
Mânaț, măi ! Hăi ! Hăi !

La luna, la săptămâna,
Ş-o umplut cu aur mâna
Şâ s-o dus pe câmp, sâ vadâ
Di i-o dat Dumnezău roadâ
Şâ di-i câmpu înflorit
Şâ di-i grâu aurit.
Apoi el o-ncălecat
Pi-un cal negru ne-nvăţat,
Pi un cal cu nume Graur,
Cu tătâ şaua din aur
Şâ cu frâu di matasâ,
Din nouă târguri aleasâ,
Cu potcoavi di argint,
Ci bat ghini la pământ
Şâ cu hacuri di aramâ,
Ci bat ghini la corhanâ.
Pi undi mări calca,
Valuri di scântei varsa,
Broasca făce oacaca!
Fugiţ, măi, câ v-o mânca!

La urechi, clopoţăi,
Pi schinări, zurgalăi,
Îndemnaţ boii, flăcăi !
Mânaț, măi ! Hăi ! Hăi !

Grâu-i mare şâ frumos
Ca şâ faţa lui Hristos !
Nalt în pai ca trestia
Şâ-n spic ca vrabia !
Răpidi napoi s-o-ntors
C-un mănunchi di grâu frumos:
Măi, fimei, măi, fimei,
Grâu nostru a sâ chei !
Nu ti temi, măi barbati,
Lasâ grija la o parti,
Câ om face zâua noapti
Şâ om face noaptea zi,
Grâul nostru n-a cheri !
Cumpârâ din târg oţăli,
Ca sâ facâ săcereli,
Săcereli mărunţăli,
Cu zimţâi di chipăreli,
Cu mănunchi di vioreli,
Di drag sâ săceri cu eli.

La urechi, clopoţăi,
Pi schinări, zurgalăi,
Îndemnaţ boii, flăcăi !
Mânaț, măi ! Hăi ! Hăi !

Ş-o strâns feti frumuşăli
Şi neveste tinereli,
Ca sâ săceri cu eli.
Cu dreapta săcera,
Cu stânga poloc făcea
Şâ în snopi li aduna.
Apoi li făce în clai`
Şi din clai`, hurdubai`.
Cu carăle le cara,
Mândră arii făcea,
În geliştea vântulu`,
Unde-i drag voiniculu`.
Şâ din grajdi el îmi scote`
Nouă iepi, suri iepi,
Di nouâ ani erau stărpi. 
Cu copitili treiera`,
Cu nărili vântura`,
Cu urechi în saci punea`,
Nouâ cari încarca`,
Nouâ cari mocăneşti
La moarâ la Ivăneşti.

La urechi, clopoţăi,
Pi schinari, zurgalăi,
Îndemnaţ boii, flăcăi !
Mânaț, măi ! Hăi ! Hăi !

Dară hoaţa cea di moarâ,
Când zăreşte-atâtea carâ 
Încarcate cu povarâ,
Puni coada pi schinari
Ş-apucâ la Lunca mari.
Lunca mari frunzâ n-ari,
Lunca nicâ frunza-i chicâ,
Săi voinici ş-o ridicâ!
Iar murarul, meşter mari,
Batâ-l toaca cui îl ari !
C-o ghibâ mari-n schinari,
C-un cojoc mari, niţos,
Ş-aceala întors pi dos,
Puni mâna pi scăciţâ
Şâ c-o mânâ di tărâţâ,
Ptru, ptru, ptru şi na, na, na !
Moara sta şi sâ uita
Ş-înapoi sâ-ntorcea.
Îi tragi-un ciocan în şăli
Ş-o aşazâ pi măsăli,
Îi dă un ciocan în cap
Ş-o aşazâ pi dulap.
Murăriţa turna-n coş
Grâu mărunt, di-acela roş,
Cu ochi negri se uita,
Pi murar l-înspăimânta,
Dară nu curge făinâ
Pi teica di sub hughinâ,
Ci curgea mărgăritari,
Sâ vâ nieraţi, boieri mari !

La urechi, clopoţăi,
Pi schinări, zurgalăi,
Îndemnaţ boii, flăcăi !
Mânaț, măi ! Hăi ! Hăi !

Acasâ, cum să-nturna`,
Şăpti feti-i aştepta`
Şâ vo trii babi bătrâni,
Care ştiu rându la pâne.
Bat în sâtă şâ-n covatâ
Şâ fac colacii îndatâ,
Pi lopatâ şâ-n cuptiori
Şâ colaci de nouă ori,
Să-i deie la urători.

La urechi, clopoţăi,
Pi schinări, zurgalăi,
Îndemnaţ boii, flăcăi !
Mânaț, măi ! Hăi ! Hăi !

De urat am mai ura,
Ne temem c-om însara
La curţili dunevoastrâ,
Departe de casa noastrâ.
Câ nu suntem de ici-colea
Suntem di pi la Mitoc
Unde-ngheațâ apa-n tioc
Șâ găluștili la foc.
Da mai bini să plecăm,
Cu colacii ce-i avem
Şâ cu plugu cel de lemn,
Pe la bordeili noastri
Tuchiliti şi hâiti
Şâ cu baligă lichiti
Şâ cu stuh acoperiti.
Rămâi gazdâ sănătoasâ,
Ca o garoafâ frumoasâ !
Rămâi stăpân sănătos,
Ca un trandafir frumos !

La anu şâ la mulţ ani !

(Pluguşor din Moldova cules de învăţătorul Gheorghe Cojocaru din Dobreni, 
la sfârşitul sec. al XIX-lea - primit de la prof. Mihai Mancaș)
Cu una, cu alta a fost un an cu multe împliniri !
Să dea Dumnezeu să avem parte de 
timpuri mai bune,
cu sănătate și bucurii !
Îmbrățișări,

Fam. Aurelia și Sergiu Găbureac

Iancului - BucureștiNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu