Wikipedia

Rezultatele căutării

marți, 30 aprilie 2013

Despre emisiunile CLUJ 1919 şi ORADEA 1919 (II)
De ce-i frumoasă filatelia !

Despre emisiunile CLUJ 1919 şi ORADEA 1919 (II)

ERORI FILATELICE LA EMISIUNEA CLUJ 1919

27.06.1919! CLUJ 1919 (emisiune uzuală realizată prin supratipărirea, la Cluj, a 39 de timbre din diverse emisiuni ale administraţiei poştale maghiare, conform ordinului dat de Direcţia Generală a Poştelor şi a instrucţiunilor Direcţiei Centrale PTT Sibiu (telegrama nr. 1109/13.05.1919), între 23.05 - 26.06.1919. Timbrele au fost retrase din circulaţie, la 31.12.1921 (Ord. Nr. 72.090/1921 al Direcţiei Generale PTT), din cauza inflaţiei, fiind predate la Direcţia PTT Cluj. În final, au ajuns la depozitul D.G.P.T.T. Bucureşti. Monograma a fost executată la Fabrica de Timbre Bucureşti iar cifrele, BANI şi LEI au fost culese în tipografia locală Stief Jenő şi asociatul, unde s-a realizat supratipărirea cu tuş negru. Ca urmare a introducerii manuale a colilor la supratipărire s-au înregistrat curiozităţi filatelice de tip abklatsch, supratipar dublu, imprimare răsturnată, deplasări ale supratiparului în toate direcţiile. În literatura filatelică, unii cercetători afirmă că monogramele au avut, la Cluj, aceeaşi poziţie la toate colile, lucru contrazis de realitate. Sunt  semnalate falsuri, mai ales la valorile cu tiraj redus.

CLUJ A. INUNDAŢII (supratipar pe 10 mărci de binefacere cu suprataxă din 1913; TI; D 14; CF-100; T-0,000396). 1 L pe 1 F, gri-negricios, T-1.100 ex.; 1 L pe 2 F, oliv-galben, T - 396 ex. (la C. Spineanu - 400 ex.); 1 L pe 3 F, portocaliu, T - 696 ex. (la C. Spineanu - 800 ex.); 1 L pe 5 F, verde deschis, T - 11.900 ex.; 1 L pe 10 F, roz-carmin, T - 9.100 ex.; 1 L pe 12 F, violet pe galben, T - 2.496 ex (la C. Spineanu - 2.500 ex.; 1 L pe 16 F, verde-albăstrui, T - 6.496 ex. (la K. Dragomir şi C. Spineanu - 6.500 ex.);  1 L pe 25 F, ultramarin, T - 496 ex. (la C. Spineanu - 500 ex.); 1 L pe 35 F, violet, T - 4.000 ex.; 1 L pe 1 K, roşu-brun, T - 496 ex. (la K. Dragomir şi C. Spineanu - 500 ex.).
CLUJ B. ZIARE, EXPRES şi CEC (supratipar pe 3 mărci pentru ziare, imprimate urgente şi CEC din 1916; TI; D 14 sau 15; CF-100; T-0,0108).  BANI pe roşu-portocaliu, T - 10.800 ex.; 2 B, oliv-roşu, T - 149.700 ex; 10 B, lila-violet, T - 107.100 ex.
CLUJ C. BINEFACERE (supratipar pe 3 mărci de binefacere din 1916; TI; H cu F IXc; D 15; CF-100; T-0,516). 10 B, roz, T - 856.600 ex. (la K. Dragomir şi C. Spineanu - 836.600 ex.); 15 B, violet, T - 943.000 ex. (la K. Dragomir şi C. Spineanu - 942.600 ex.); 40 B, roşu, T - 516.300 ex. (la K. Dragomir şi C. Spineanu - 516.100 ex.).
CLUJ D. SECERĂTORII (supratipar pe 10 mărci ale emisiunii SECERĂTORII din 1916-1917; TI; H cu F IX; D 15;  CF-100; T-0,0086). 2 B, ocru, T - 594.700 ex.; 3 B, lila-roşu, T - 181.100 ex.; 5 B, verde, T - 381.000 ex.; 6 B, verde-albăstrui, T - 99.100 ex.; 15 B, violet (cifre albe), T - 8.600 ex.; 15 B, violet (cifre violet), T - 312.900 ex.; 25 B, ultramarin, T - 248.500 ex.; 35 B, brun-roşcat, T-287.600 ex.; 40 B, oliv, T - 81.900 ex. N.B. Cercetătorul filatelist Kiriac Dragomir adaugă 10 B, roşu (cifre roşii), T-500 ex., la care Corneliu Spineau confirmă doar un tiraj de 200 ex. (3 coli ar fi fost realizate de o persoană particualară).   
CLUJ E. PARLAMENTUL (supratipar pe 8 mărci - emisiunea PARLAMENT din 1916-1917; TI; H cu F IX; D 14; CF-100; T-0,0119). 50 B, lila, T - 409.700 ex.; 75 B, albastru, T - 141.800 ex. (la K. Dragomir şi C. Spineanu - 141.300 ex.); 80 B, verde, T - 186.600 ex.; 1 L, roşu-brun, T - 268.900 ex.; 2 L, brun deschis, T - 69.700 ex.; 3 L, gri-violet, T - 11.900 ex. (la K. Dragomir şi C. Spineanu - 11.800 ex.);  5 L, brun, T-15.500 ex.; 10 L, brun-lila, lila deschis, T - 13.100 ex.
 CLUJ F. CAROL şi ZITA (supratipar pe 5 mărci ale emisiunii CAROL şi ZITA din 1918; TI; H cu F IX; D 15; CF-100; T -0,0003). 10 B, cărămiziu, T-300 ex. (K. Dragomir şi C. Spineanu - 1.200 ex.); 15 B, violet, T-1.000 ex. (K. Dragomir şi C.
Spineanu - 2.200 ex.); 20 B, brun, T-1.386.800 ex; 25 B, albastru deschis, T-61.400 ex; 40 B, oliv, T- 168.100 ex. (K. Dragomir şi C. Spineanu - 149.900 ex.).
       apud Adalbert Béla Szalay. Höhere Philatelie die Phliatelie der Zukunft.  Sibiu, 1935. p.53-54.

Deşi, în literatura filatelică, s-a vehiculat ideea că forma de tipar nu a cunoscut modificări pe parcursul supratipării la Cluj a celor 39 de timbre (în coli finite a câte o sută de exemplare), realitatea arată situaţii ce demonstrează că au existat şi la Cluj recompuneri ale formei, dictată de paginarea iniţială a timbrelor ce urmau a fi supratipărite. Cu siguranţă, nu atât de dese ca la Oradea. Este cert şi faptul monogramele au fost utilizate mai întâi la Cluj şi apoi la Oradea. Uzura, normală a monogramelor, deoarece s-au supratipărit peste 14 milioane de timbre, a dat naştere şi altor abateri, îmbogăţind gama erorilor filatelice semnalate de filatelişti, cercetători sau comercianţi, avizi de câştiguri uşoare. Ca de obicei, nu voi semnala imprimările slabe sau înecate, care au dat naştere la ”unicate”, ceea ce este exclus la erorile filatelice ! Ceea ce va stârni mânia, nedumerirea sau satisfacţia unora. Asta e ! E greu să mulţumeşti pe toată lumea.
Cum mi-au trecut prin faţa ochilor mii de piese din cele două emisiuni, voi prezenta acum doar principalele erori filatelice întâlnite. 


 
La emisiunea CLUJ 1919, se cunoaşte paginarea depărtată a vocalei I de BAN (Fig.2). De regulă, piesa se află în rândul 1, coloana 2. Dar, la valorile de 10 şi 15 bani ale emisiunii CLUJ C. BINEFACERE eroarea apare în r. 10, c. 9, alături de cunoscuta eroare de patru stele monograma întreruptă la ora 1 (Fig. 3).


Identic se petrec lucrurile şi la valoarea de 40 bani de la CLUJ F. CAROL şi ZITA. Placa pentru supratipărirea celor trei valori, are cartuşul BANI plasat sub monogramă, faţă de celelalte valori de acelaşi format, unde cartuşul este plasat deasupra. De regulă la eroarea filatelică de cinci stele din rândul 1, BAN I, este precedată de o alta, de trei stele, ambele cercuri ale monogramei întrerupte la ora 5. Desigur, sunt şi alte detalii, pe care le veţi găsi în catalog.

Ca să închei succinta prezentare, la subemisiunea CLUJ E. PARLAMENT eroarea filatelică BAN I ocupă rândul 10, coloana a 2-a (Fig. 4). Aici, repaginarea plăcii a fost determinată de formatul timbrelor în coala finită.
De data asta, vedeta noastră filatelică este singurică-singurică, fără vecine de top.


Minunea apare, însă, la colile 2 BANI de la CLUJ D. SECERĂTORII, unde, oricât am căuta, nu mai găsim celebra eroare de cinci stele BAN I. Menţionez că pe singura probă de tipar a supratiparului nu apare nici BAN I, nici eroarea de şase stele ANI, pe care nu o mai întâlnim la nicio altă valoare a emisiunii CLUJ 1919. Şi sunt astfel de coli (Fig.5).Pe ANI o întâlnim în alte coli: la unele în rândul 4, coloana a 3-a (Fig.6), iar la altele apare în rândul 5, coloana a  2-a  (Fig. 7).
Tirajul de 594.700 exemplare, adică 5.947 de coli să fi contribuit la dispariţia consoanei explozive B ? Tras, se pare, în tranşe diferite. Maşina se sigila şi a doua zi se reluau procedurile.
Analiza cartuşului BANI a condus la găsirea şi a altor piese atipice, cauzate de diverse deterirorări, încadrate la erori filatelice de o stea sau două stele. Detalii şi cote în ediţia viitoare a catalogului. 
Câteodată, mă mir de ce unii autori insistă, hotârât, asupra faptului că prin tipografie nu a călcat picior de filiatelist ! Inclusiv Bela Szalay.


Sergiu Gãbureac

Tel.  0731 936.615 - 0752 975.130 
Bucuresti - 39
 Ai nevoie de o informatie ?
Micã, micã ? O rezolvãm împreunã.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu