Wikipedia

Rezultatele căutării

luni, 29 aprilie 2013

VINE LUMINA !

CRUCEA

Crucea pătimirii
Capetele ascuţite ale acestei cruci latine reprezintă pătimirea lui Iisus Hristos răstignit pe cruce.

Crucea Alfa şi Omega
Această cruce latină completată de literele Alfa şi Omega ne aminteşte că, deşi Iisus Hristos a murit pe cruce pentru răscumpărarea păcatelor noastre, el continuă să domnească veşnic peste Împărăţia Sa.

Crucea cu ancoră
Simbolizează nădejdea creştinilor în ajutorul lui Iisus Hristos. Crucea a fost utilizată şi ca emblemă a Sfântului Clement, episcop la Roma, despre ea tradiţia susţinând că ar fi fost legată de o ancoră şi aruncată în mare de împăratul Traian.
Crucea Botezătorului
Această cruce greacă este suprapusă peste litera din alfabetul grecesc "chi", care este şi prima literă a numelui lui Hristos (Christos). Ea formează o cruce cu opt braţe. Cum numărul opt este simbolul renaşterii sau al regenerării, această cruce este frecvent utilizată drept cruce a botezului.
Crucea trilobată
Este cea mai răspândită formă a crucii, ea evocând Sfânta Treime prin capetele sale în formă de trifoi.
Crucea bizantină
Crucea bizantină este folosită mai ales în Biserica ortodoxă greacă.
Crucea Patimilor, în trepte
Cele trei trepte pe care este aşezată crucea latină simbolizează patimile lui Iisus Hristos pe drumul Golgotei sau, mai ales, cele trei virtuţi creştine, care sunt credinţa, speranţa şi iubirea.
Crucea celtică, irlandeză
Unul din cele mai vechi simboluri folosite ale crucii. Această cruce era folosită de celţii creştinaţi din Marea Britanie şi din Irlanda.
               
Crucea învingătorului, a victoriei
Această cruce este completată cu prima şi ultima literă a numelui elenizat al lui Iisus (IC) şi cu prima şi ultima literă a numelui elenizat al lui Hristos (XC), în partea de sus, şi cu denumirea grecească pentru victorie (NIKA), în partea de jos. Barele scurte amplasate deasupra literelor indică faptul că este vorba de abrevieri.
          
Crucea ornamentată (Crosslet)
Cruce formată din patru alte cruci de dimensiuni mai reduse, ansamblul fiind o reprezentare grafică a răspândirii Evangheliei către cele patru zări ale pământului. Această versiune ornamentată este aşezată pe un caroiaj care formează, la rândul său, alte patru cruci.
Crucea răsăriteană
Crucea de această formă este utilizată în special de Biserica ortodoxă rusă. Bara superioară reprezintă forma abreviată a inscripţiei "INRI" care a fost aşezată deasupra capului lui Iisus Hristos din ordinul lui Pilat. Semnificaţia barei inferioare înclinate s-a pierdut în negura istoriei. Potrivit folclorului, se spune că Iisus Hristos ar fi avut un picior mai lung; sau, potrivit altei legende, că marele cutremur care s-a produs la moartea Lui a făcut să se încline crucea. O altă explicaţie (probabil şi cea mai corectă) este aceea că, crucea înclinată este reprezentarea crucii Sfântului Andrei. Se consideră că Sfântul Andrei este cel care a introdus creştinismul în Rusia.
Crucea crenelată
Această cruce heraldică evocă crenelurile unei fortăreţe sau ale unui castel, putând fi folosită în această formă ca simbol al "Bisericii militante" (biserica luptătoare, prin contrast cu biserica triumfătoare - adică toţi cei care au urcat la Dumnezeu).
Crucea floare-de-crin
Asemănătoare crucii cu motiv floral (prezentată mai jos), această cruce evocă Sfânta Treime şi Învierea.
Crucea florală
Capetele în formă de crin ale acestei cruci evocă Sfânta Treime.
Crucea grecească
Formă arhaică a crucii, având braţele de dimensiuni egale.
Crucea ionică
Este crucea pe care Sfântul Columb a dus-o pe Insula Iona în secolul al VI-lea.
Crucea de Ierusalim, a cruciatului, formată din cinci registre
Această formă complexă se compune dintr-o cruce principală, la rândul ei formată din patru cruci în forma literei T, care este o reprezentare simbolică a Legii vechi-testamentare. Cele patru cruci greceşti de dimensiuni mai reduse reprezintă împlinirea Legii prin învăţăturile evanghelice ale lui Iisus Hristos. Unii exegeţi furnizează interpretarea conform căreia ea ar reprezenta activitatea misionară a Bisericii, care a răspândit cuvântul Evangheliilor în cele patru zări ale lumii. Iar alţii susţin că cele cinci cruci ar simboliza cele cinci răni pe care le-a primit Iisus Hristos pe cruce (mâini, picioare şi coastă). Această cruce a apărut pe blazonul lui Godfrey de Bouillon, primul rege al Regatului creştin al Ierusalimului. Ea este integrată în heraldica cruciaţilor.
Crucea latină
Această reprezentare a crucii, şi cea mai răspândită, evocă sacrificiul suprem pe care l-a făcut Iisus Hristos pentru a răscumpăra păcatele omenirii. Crucea este goală pentru a ne aminti de momentul Învierii şi de speranţa în viaţa veşnică.
Crucea latină (cu proclamarea)
Iniţialele în alfabet latin simbolizează inscripţia de pe crucea lui Iisus Hristos, scrisă din porunca lui Pilat: "Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum - Iisus din Nazaret, regele iudeilor"
Ioan 19:19 Pilat pregătise o inscripţie care a fost fixată pe cruce. Ea suna astfel: "IISUS DIN NAZARET, REGELE IUDEILOR". 20 : "Mulţi evrei au citit acest semn, fiindcă locul în care Iisus a fost răstignit pe cruce era aproape de cetate, iar semnul a fost scris în aramaică, latină şi greacă". (NIV)
Crucea malteză
Cele opt vârfuri exterioare simbolizează regenerarea. Unii susţin că ar reprezenta cele opt virtuţi. Crucea apare pe blazonul Cavalerilor Ioaniţi, aceiaşi care au fost alungaţi de turci din Insula Rodos şi s-au refugiat în Insula Malta . Malta este insula pe care a naufragiat corabia Sfântului Pavel.
Crucea Naşterii Domnului
Această cruce în formă de stea aminteşte povestea Naşterii lui Iisus Hristos, anunţând scopul pentru care El s-a întrupat.
Crucea pontificală
Această cruce este emblema oficială a papalităţii. Ea nu poate fi folosită decât de Papa însuşi. Se spune că cele trei bare orizontale ar reprezenta cele trei răspântii de pe Golgota. Mult mai probabil, ele simbolizează cele trei direcţii ale autorităţii papale : Biserica, pământul şi cerul.
Crucea pătimirii
Capetele ascuţite ale acestei cruci latine reprezintă pătimirea lui Iisus Hristos răstignit pe cruce.
Crucea "Patee"
Această cruce este frecvent confundată cu crucea malteză. Este o cruce a Ordinului lui Hristos si are origine templiera. Reprezintă varianta crucii "Patee" inscrisa in patrat.
Crucea "Patee" - varianta
Are aceleaşi semnificatii ca si precedenta numai ca este inscrisa in cerc.
Crucea patimilor
Această cruce simbolizează crucea pe care a fost răstignit Iisus Hristos. Este una dintre crucile care apar pe mantia Cavalerilor Templieri. Se pare ca este crucea pe care le-a fost oferită spre a o purta de catre Papa Eugeniu in 1146.
Crucea templieră
Cruce care apare pe scutul cavalerilor templieri si pe pânzele corabiilor Ordinului. Crucea apare aplicată pe rasa calugarească care se afla sub mantia de cavaler.
Crucea patriarhală
Această cruce ecleziastică purtată de patriarhi apare frecvent reprezentată în arta creştină. Bara superioară simbolizează inscripţia plasată pe cruce de Pilat. A fost adoptată de cardinali şi de episcopi ca semn distinctiv al rangului în ierarhia bisericească.

Crucea episcopală (Pommee)
Capetele în formă de măr simbolizează roadele vieţii creştineşti. Fiindcă acest motiv era reprezentat pe veşmintele preoţeşti în perioada creştinismului timpuriu, crucea în această formă este uneori denumită cruce episcopală.

Crucea Sfântului Andrei
Potrivit tradiţiei, Sfântul Andrei a simţit că este nedemn să fie răstignit la fel ca Domnul Dumnezeul său, astfel încât el a implorat să i se facă o cruce de formă diferită. Crucea Sfântului Andrei este un simbol al umilinţei, al pătimirii şi al martiriului.

Crucea în T
Crucea de forma literei T din alfabetul grecesc este cea mai simplă dintre toate cruciformele. Este frecvent folosită drept cruce a profeţiei, sau cruce vechi-testamentară, fiindcă reprezintă semnul pe care, conform tradiţiei, l-au făcut israeliţii cu sângele mielului jertfit pe stâlpii din Egipt în noaptea dinaintea trecerii miraculoase a mării. Crucea de forma literei T este frecvent reprezentată în chip de stâlp pe care a ridicat Moise şarpele de aramă în pustia Egiptului.
Crucea triumfului Împărăţiei lui Iisus Hristos pe pământ
Această cruce simbolizează triumful şi venirea Împărăţiei lui Iisus Hristos. Este frecvent întâlnită în arta religioasă creştină, fiind reprezentată în vârful sceptrului purtat de Iisus Hristos care domneşte cu slavă peste Împărăţia Sa.

NON NOBIS DOMINE NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM !

 
Tămâia = darul magic
Unul din darurile, pe care magii le-au adus la naşterea lui Iisus, a fost tămâia. Era utilizată, în acele timpuri, drept un remediu universal în prevenirea infecţiilor şi era apreciată pentru capacităţile sale antiseptice, antiinflamatorii şi analgezice, precizeaza Aron Tabor pe http://www.beliefnet.com/JesusDaily/Features/10-Medicines-Used-During-Jesus-Times.aspx?b=1&p=11,
Istoricul roman şi botanist, Pliniu cel Bătrân, recomandă tămâia ca un antidot pentru otrăvirea cu cucută. Se credea, totodată, în eficienţa în probleme digestive şi tratarea răcelii, a febrelor, a tusei, pentru regenerarea părulu, a pielii şi pentru întărirea gingiilor.
Arborele de Boswellia, originar din Orientul Mijlociu, secretă această răşină specială.
tamaie


Esenţa de tămâie dispune de o energie yin vindecătoare, ce înlesneşte curăţarea energetică şi spirituala, cu efecte extraordinare în afecţiunile respiratorii şi în tratarea bronşitei sau a laringitei. In medicina modernă s-au facut unele cercetari ce atestă calităţile excepţionale ale tămâiei.
Cercetatorii au facut referire la ea ca un posibil tratament pentru anumite tipuri de cancer, pentru colitele ulcerative, pentru boala Crohn, pentru anxietate, astm etc.

Smirna = aur pentru sistemul imunitar

 

Alături de tămâie, cei trei magi au adus în dar pruncului Iisus şi smirna, ambele considerate a fi obiecte “de lux”, la fel de preţioase ca aurul. Beneficiile smirnei nu încetează să ne uimească şi astăzi. În mod tradiţional, smirna era folosită pentru a trata artrita, pentru a îmbunătăţi circulaţia, pentru tulburări digestive, dureri ale menstruaţiei, infecţii respiratorii, respiraţie urât mirositoare, lepră, febră, răceli, gingii slăbite etc.  

Oamenii de ştiinţă i-au descoperit şi alte propritetăţi.
 Pe lângă întărirea sistemului imunitar, smirna stimulează producţia de celule albe din sânge. Smirna este un antioxidant extrem de puternic, iar medicina actuală are în vedere efectele pe care le are aceasta în tratarea cancerului şi a tumorilor. Stiaţi că in 2001, cercetatorii de la Universitatea Rutgers au identificat substanţele conţinute de smirnă, care omoară celulele canceroase ? La fel ca şi tamaia, smirna conţine 75% seschiterpene, care stimulează partea creierului care controlează emoţiile. Totodată, ajută hipotalamusul, glanda pineală şi glanda pituitară. Smirna are şi proprietăţti antifungice, antibacteriale şi antiinflamatorii.
(Lelea Safta in action !)


VINE LUMINA !


Nimic nu poate fi mai fascinant decât învierea
trimisului special al lui Dumnezeu pe Terra

Iisus Hristos

Prin Iisus şi ucenicii săi (cincizecimea) a fost resuscitat programul, aflat în derivă accentuată,
la câteva mii de ani de la implementare.
Iubirea semenului
devine cheia universală a continuării, normale, a proiectului iniţial.
Plata pentru încălcarea celor 613 porunci,
cuprinse în Pentateuh (rabinul Simlai),
o resimţim, individual sau colectiv, în fiece zi.
Conştient sau nu.
În funcţie de educaţie şi percepere a misterului.
Totul se plăteşte !
Semnalul iertării şi continuării
contractului cu divinitatea !?!
Lumina ce se pogoară la Ierusalim
în ziua Sf. Paşti ortodox.
De ce numai la ortodocşi ? Un alt mister. Sărbătorile cu bine şi cumpătare !  
Sergiu Gãbureac
Tel.  0731 936.615 - 0752 975.130 

Bucuresti - 39

Ai nevoie de o informatie ?
Micã, micã ? O rezolvãm împreunã.
 


 
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu